Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Rok Szalayowski

Czcionka:

 

2016 - Rok Szalayowski

w 140. rocznicę śmierci twórcy uzdrowiska Szczawnica

 

 

 


UCHWAŁA NR XVII/120/2016
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNICY
z dnia 7 stycznia 2016 r.
w sprawie ustanowienia "Roku Szalayowskiego".

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2015 roku poz. 1515 z późn. zm.) Rada Miejska w Szczawnicy  uchwala co następuje:
§ 1. Postanawia się ustanowić rok 2016 „Rokiem Szalayowskim” na terenie Miasta i Gminy Szczawnica, jako wyraz uznania dla Józefa Stefana Szalaya twórcy Uzdrowiska, w 140 rocznicę śmierci.
§ 2. Uzasadnienie oraz plan imprez kulturalnych związanych z „Rokiem Szalayowskim” stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczawnica.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Patronat honorowy nad obchodami Roku Szalayowskiego sprawuje:

Biskup Diecezji Tarnowskiej dr Andrzej Jeż

 

Komitet honorowy:

Konsul Generalny Węgier - Adriane Kormendy

Poseł na Sejm RP - Anna Paluch

Senator - Jan Hamerski

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Piotr Gliński

Wojewoda Małopolski - Józef Pilch

Marszałek Województwa Małopolskiego - Jacek Krupa

Starosta Powiatu Nowotarskiego - Krzysztof Faber

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica - Grzegorz Niezgoda

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczawnicy - Kazimierz Zachwieja

Dyrektor TVP3 Kraków - Leszek Dziura

Andrzej Mańkowski

Prezes Stowarzyszenia Flisaków Pienińskich - Jan Sienkiewicz

Dyrektor Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu - Robert Ślusarek


Program obchodów Roku Szalayowskiego

 

7 stycznia - Inauguracja Roku Szalayowskiego

23 lutego - Kulig Szalayowski

19 marca - Imieniny Józefa Szalaya - spotkanie i koncert w Muzeum Pienińskim w Szlachtowej

23 kwietnia - rozpoczęcie sezonu turystycznego i spływu Dunajcem - koncert

11 maja - Msza Św. na cmentarzu Szalayowskim w 140 rocznicę śmierci Józefa Szalaya

6-11 czerwca - Gra miejska "Zaszalay w Pieninach"

15-17 lipca - Dni Przyjaźni Polsko - Węgierskiej - nocny spływ Dunajcem, Festiwal Wina i Smaków Węgierskich, koncert okolicznościowy polsko - węgierski

20 sierpnia - koncert węgierski, scena pod kolejką

10 września - Święto Ulicy Szalaya

30 października - zakończenie sezonu flisackiego

listopad - praca nad filmem obrazującym Rok Szalayowski

grudzień - promocja książki o Józefie Szalayu