Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Konkurs Palm Wielkanocnych

Utworzono dnia 20.03.2016
Czcionka:

W dniu 20 marca 2016 roku został przeprowadzony Konkurs Palm Wielkanocnych w Szczawnicy. Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy, Oddział Pieniński Związku Podhalan oraz Parafia Rzymskokatolicka p. w. św. Wojciecha w Szczawnicy.

Skład Jury

Piotr Gąsienica
Agnieszka Ciesielka
Robert Majerczak
Tomasz Hamerski

Wyniki

Palma Tradycyjna:

I miejsce - Dawid, Natalia, Kamil Węglarz
II miejsce - Patrycja Waruś
III miejsce - Jakub Janc
wyróżnienie - Mateusz Tokarczyk

Palma Najwyższa:

I miejsce - Karolina Niezgoda 3,30 m
II miejsce - Anna Malinowska 2,90 m
II miejsce - Danuta Kowalczyk 1,60 m

Palma Oryginalna:

I miejsce - Jan Kotek
II miejsce - Bartosz, Mateusz, Kamil Hebda
III miejsce - Julia Makowska
wyróżnienie - Kaspian Makowski

Nagrodę GRAND PRIX - Palma najładniejsza otrzymała rodzina Makowskich
Wyróżnienie dyrektora MOK otrzymała Zofia KrępaREGULAMIN KONKURSU PALMY WIELKANOCNEJ W SZCZAWNICY

odbywającego się pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica

Organizatorem Konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy, Oddział Pieniński Związku Podhalan i Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha w Szczawnicy.

I. Cel konkursu:

 1. Kultywowanie i popularyzacja wartościowych tradycji regionu górali szczawnickich,
 2. Podtrzymanie tradycji Roku Obrzędowego
 3. Promocja dorobku kulturowego regionu,
 4. Integracja środowisk lokalnych.

II. Zakres przedmiotowy:

Na konkurs należy wykonać palmę wielkanocną, która nawiązuje do tradycji własnoręcznego przygotowania palm wielkanocnych przy użyciu naturalnych i sztucznych materiałów.

III. Kategorie konkursu:

 Konkurs rozstrzygany będzie w trzech kategoriach:

1. Palma tradycyjna – palma wykonana według tradycyjnych wzorców, przy użyciu materiałów takich jak:

 • bazie wierzbowe
 • bukszpan
 • naturalne kwiaty i zioła
 • różnokolorowe wstążki, wiązane w układzie dowolnym, nawiązujące swoją barwą do przyrody, obrzędów liturgicznych i zdobnictwa pienińskiego.

Palmy prezentowane przez osoby ubrane w strój góralski otrzymają dodatkowe punkty.

2. Palma najwyższa

Oceniana będzie długość palmy mierzona od jej nasady do czubka.

3. Palma najładniejsza-oryginalna

Oceniane będą walory estetyczne palmy, dbałość o szczegóły oraz ogólna prezencja.

Dopuszczane są elementy zdobnicze nie wywodzące się z tradycji góralskiej oraz własne aranżacje.

Spośród prezentowanych palm jury wybierze najładniejszą, która otrzyma osobną nagrodę Grand Prix konkursu

IV. Zgłoszenia:

Palmy wielkanocne do konkursu należy dostarczyć w Niedzielę Palmową do Sali św. Kingi
w Domu Parafialnym, po zakończonej Mszy św. o 10.30 w Kościele Parafialnym w Szczawnicy.

V. Ocena palm

Oceny dokona powołane przez organizatorów jury, w dniu konkursu.

VI. Nagrody:

O przyznaniu nagród rzeczowych i dyplomów decyduje jury konkursu.

Kat. 1 Palma tradycyjna – I – III m. oraz wyróżnienia
Kat. 2. Palma najwyższa – I – III m.
Kat. 3. Palma oryginalna – I – III m. oraz wyróżnienia
oraz Nagroda Grand Prix – Palma najładniejsza

VII. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

Ogłoszenie werdyktu jury i wręczenie nagród odbędzie się ok godz. 12:00

VIII. Postanowienia końcowe:

 1. Palma może być zgłoszona tylko w jednej z trzech kategorii.
 2. Wymogiem regulaminowym jest pozostawienie palm w Domu Parafialnym, w celu dokonania oceny palm Wielkanocnych.
 3. Komisja konkursu jest niezawisła w swojej ocenie. Jej werdykt jest niepodważalny i ostateczny. Przebieg prac komisji jest udokumentowany w protokole.
 4. Organizator dokonuje interpretacji zapisów niniejszego regulaminu i rozstrzyga ostatecznie zgłaszane kwestie sporne.

  ZDJĘCIA