Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Festiwa Pieśni Patriotycznej i Religijnej

Utworzono dnia 25.08.2015
Czcionka:

Regulamin XVI Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Religijnej

 

Organizator: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Szlachtowej, Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy


Termin: 11 listopada 2013 (poniedziałek) godzina 15.00
Miejsce: Sala Kino-Teatr Pieniny w Szczawnicy
Cele:

 • popularyzacja wśród uczniów twórczości muzyczno-literackiej o tematyce patriotycznej i religijnej
 • rozwijanie zdolności muzycznych i wokalnych,
 • uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze,
 • propagowanie patriotyzmu wśród dzieci i młodzieży,
 • rozwijanie wrażliwości inspirowanej historią.

Warunki uczestnictwa:

 • w konkursie uczestniczą uczniowie klas I – VI,
  • każda szkoła może zgłosić kilku wykonawców (solistów lub duety),
  • uczestnicy prezentują jeden wybrany przez siebie utwór o tematyce patriotycznej, żołnierskiej lub religijnej.

Kryteria oceny:

 • pamięciowe opanowanie prezentowanej pieśni,
 • walory głosowe, interpretacja piosenki i dykcji,
 • poziom trudności wykonywanego utworu,
 • zgodność doboru repertuaru z tematyką konkursu,
 • ogólne wrażenie artystyczne.
 • ocena punktowa (od 1 do 5 pkt.)

Nagrody:

 • nagrody w kategorii solistów i duetów:

I miejsce,
II miejsce,
III miejsce,

 • w kategoriach wiekowych: I –III  i IV – VI oraz wyróżnienia,
 • wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy uczestnictwa,
 • wyniki konkursu zostaną ogłoszone po przerwie, po zakończeniu prezentacji utworów.

Przebieg konkursu:
Konkurs składa się z dwóch etapów:

 • etap szkolny – przeprowadzony będzie przez nauczycieli muzyki i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej we własnym zakresie,
 • wyłonieni reprezentanci (soliści, duety) wezmą udział w finałowych zmaganiach na szczeblu międzyszkolnym - II etap konkursu.

Prosimy o telefoniczne lub faksem potwierdzenie udziału w konkursie

do dnia 04.11.2013 (poniedziałek): tel./fax: 18/262-01-00 odpowiedzialna P. Teresa Topolska/

 


* Zgłoszenie uczestnictwa jest wyrażeniem zgody na rozpowszechnianie wizerunku osób występujących w konkursie.